NK 2018

NoPSAs årlige kongress blir i år holdt i Tromsø, fra 8.-11. februar 2018. Temaet for kongressen er "Psykisk helse - fra tradisjon til innovasjon".


Registreringsperioden starter 10. november 2017 og varer til og med 10. januar 2018. Det koster 500 kr for medlemmer (medlemmer av lokale foreninger) og 700 kr for ikke-medlemmer.


For påmelding og flere detaljer, se eventet på Facebook


Vi i NoPSA-styret gleder oss til å se dere i Tromsø!