LR 2018-2019

Lokale representanter 2018 - 2019

Hver lokale forening som er medlem av NoPSA har en lokal representant presentert i NoPSA sitt styre. Disse skal sikre at informasjon når ut til alle studentene, og står for kommunikasjon med NoPSA og EPSA gjennom å delta på styremøter og kontakt med LR.

Navn: Ole-Morten Løvlie Morvik

Studiested: Universitetet i Bergen

Navn: Elise Helene Stenstad

Studiested: Universitetet i Tromsø

Navn: Nhu Nhu Nguyen

Studiested: Universitetet i Oslo

Navn: Marta Regine Skår

Studiested: OsloMet - Storbyuniversitet

Navn: Ryjoan Karwan Ahmed Ahmed

Studiested: Nord Universitet