LR 2019-2020

Lokale representanter 2019 - 2020

Hver lokale forening som er medlem av NoPSA har en lokal representant presentert i NoPSA sitt styre. Disse skal sikre at informasjon når ut til alle studentene, og står for kommunikasjon med NoPSA og EPSA gjennom å delta på styremøter og kontakt med LR.

Navn: Ingrid Torp

Studiested: Universitetet i Bergen

Navn: Helle Stenseth

Studiested: Universitetet i Tromsø

Navn: Camilla Brox

Studiested: Universitetet i Oslo

Navn: Johanna Heim

Studiested: OsloMet - Storbyuniversitet

Navn: Anh Thy Tran

Studiested: Nord Universitet