Norwegian Pharmaceutical Students Association

OM OSS


NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students Association) er en national paraplyorganisasjon for norske farmasistudenter.


Formålet til organisasjonen er å fremme de gjeldende meninger hos norske farmasistudenter i europeiske og nasjonale forum. NoPSA skal øke studentenes bevissthet og kunnskap om farmasistudenters situasjon i Europa, og legge til rette for samarbeid i Norge og andre land i Europa.

Internasjonalt arbeid


Short and sweet, taglines are like punchlines.


READ MORE

Kongresser


Short and sweet, taglines are like punchlines.


READ MORE

Nasjonalt arbeid


Short and sweet, taglines are like punchlines.


READ MORE

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER


VÅRE SPONSORER


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.

Company Name

Company Name

Company Name