EPSA

EPSA, eller European Pharmaceutical Students' Association, ble stiftet i 1978 og er en organisasjon for farmasistudenter i Europa. I dag representerer EPSA over 165 000 farmasistudenter, gjennom deres medlemsorganisasjoner, slik som NoPSA. Organisasjonens visjon er å representere og engasjere farmasistudenter i utviklingen av farmasi og helsehjelp sammen. EPSA skal aktivt involvere seg på studentnivå, og jobbe for å føre farmasi, kunnskap og studenter sammen.


For å gjennomføre dette har EPSA vedtatt noen mål:


 • Å føre farmasi, kunnskap og studenter sammen.
 • Å organisere og legge til rette for at europeiske farmasistudenter skal kunne lære av hverandre og bli kjent, ved å tilby en plattform for å dele kunnskap og erfaring.
 • Å legge til rette for samarbeid mellom europeiske farmasistudenter og andre studenter, profesjonelle og andre relevante mennesker.
 • Å aktivt tale for utvikling av farmasi- og helseutdanning, for å sikre gjennomgående høye standarer i hele Europa.
 • Å bane vei for og oppfordre studenter til å reise og samarbeide med andre i Europa.
 • Å sikre at europeiske farmasistudenter starter arbeidslivet utstyrt med den kunnskapen de trenger for å møte behovene i moderne helsehjelp, og oppfordre til fortsatt utvikling.
 • Å representere farmasistudenter og ha en stemme i forum for profesjonelle og studenter.
 • Å bane vei for, og skape allmenkunnskap rundt rollen som farmasøyten som en  del av ett interprofesjonellt helsepersonell-system.
 • Å styrke bånd mellom gamle og nye farmasistudenter på områder som profesjonell utvikling.
 • Å hjelpe studenter til å ta lederroller på lokalt nivå, og å aktivt delta i aktiviteter som beriker profesjonen lokalt.Struktur

Hvordan EPSA er oppbygd vises i bildet under. Hver av posisjonene har egne oppgaver i EPSA.Generalforsamlingen

Det øverste organ er følge TORSO (Terms of Reference and Standing Orders) generalforsamlingen. GA (General Assembly) holdes to ganger i året, på Annual Congress i april og på Autumn Assembly i oktober. Det er her alle viktige avgjørelser bestemmes. Ordinære medlemmer av EPSA har stemmerett, dersom de har betalt medlemsavgift og levert sin Liaison Secretary-rapport.


Liaison Secretaries (LS)

Liaison Secretaries er valgt av hver medlemsorganisasjon, og har som hovedoppgave å være bindeledd mellom EPSA og sin organisasjon, og å sørge for at EPSAs prosjekter blir videreført lokalt. Liaison Secretaries har stemmerett ved GA.


EPSA Team

EPSA Team velges hvert år på Annual Congress. De er under ledelse av EPSAs Executive, og samarbeider med medlemsorganisasjonene for å oppnå EPSA sine mål. EPSAs Executive består av President, Vice President of Internal Affairs, Secretary General, Treasurer, Vice President of  Education, Vice President of Public Relations, Vice President of External Affairs, Vice President of Mobility og Immediate Past President. Disse velges også på Annual Congress hvert år. Disse jobber med kommunikasjon med medlemsorganisasjonene og interne EPSA-arrangement, sammen med Events Coordinator og Alumni Coordinator.


The Educational Department ledes av Vice President of Education, og består av fem koordinatorer. Hver av dem er ansvarlig for å lede prosjekter som inngår under deres område. Disse er Social Services and Public Health Coordinator, Educational Affairs Coordinator, Professional Afairs Coordinator, Science Coordinator og Training Coordinator.


I tillegg har EPSA tre koordinatorer som har ansvar for administrative og tekniske aspekter av organisasjonen, og å bistå Vice President of Public Relations. Disse er Publications Coordinesign Coordinator og Information Technology Coordinator.


The External Department ledes av Vice President of External Affairs og Vice President of Mobility. Det har også tre koordinatorer, Partnership Coordinator, Grant Coordinator og Central IMP Coordinator.


The Parliamentary Council har autoritær posisjon over organisasjonen, og skal sørge for at alle bestemmelser blir gjort i tråd med vedtektene, og gripe inn om det ikke skjer. Det består av tre medlemmer, Parliamentarian og to Parliamentary Council Members. Disse bør komme fra ulike land.EPSA Events

De to viktigste arrangementene i regi av EPSA er Annual Congress og Autumn Assembly. Disse arrangeres i samarbeid med vertsorganisasjonen for det respektive arrangementet. Her engasjeres alltid en Reception Committee (RC) for å sikre ett best mulig arrangement. RC ledes av en RC Chairperson som pekes ut som EPSA Team-medlem, for å sikre god kommunikasjon mellom RC og EPSA Team. Under kongresser arrangeres symposium, workshops, trainings og flere andre aktiviteter som deltagende studenter kan velge å delta på. Kongressen avlsuttes alltid med Galla med god mat og drikke for å feire.


Andre arrangementer er Annual Reception, som er ett endags-arrangement i European Parliament i Brussel, og EPSA Summer University hvor studenter møtes for å delta på faglig program og for å være sosiale om sommeren.EPSA Prosjekter

EPSA har flere store prosjekter og publikasjoner:


 • IMP
 • TWINNET
 • Lifelong Learning Certificate
 • Training Projects
 • Chat With Professionals
 • Education and Advocacy Platform
 • Public Health Campaigns
 • Science Day
 • Webinars
 • Newsletter
 • Monthly Dose
 • EPSA Students Science Publication
EPSA har en egen nettside, trykk på knappen nedenfor for å komme deg dit.