Om oss

NoPSA er en nasjonal paraplyorganisasjon for norske farmasistudenter. Alle de lokale studentforeningene i Norge er medlemmer av NoPSA. Det vil si at som medlem i din lokale studentforening er du også medlem av NoPSA.


  • Elixir ved OsloMet - Storbyuniversitet
  • Generica ved Universitetet i Bergen
  • Placebo ved Universitetet i Tromsø
  • Prodrug ved Nord universitet
  • Veneficus ved Universitetet i Oslo


Formålet med organisasjonen er å jobbe for at norske farmasistudenters meninger kommer fram i nasjonale og europeiske forum. NoPSA skal legge til rette for samarbeid mellom Norge og andre europeiske land, og øke studentenes bevissthet og kunnskap om farmasistudentes situasjon i Europa.


NoPSA er medlem av EPSA, European Pharmaceutical Students' Association, som er den europeiske studentorganisasjonen som samler alle medlemslandene. Du kan lese mer om dette under fanen "EPSA".


Det største arrangementet til NoPSA er den nasjonale kongressen, som arrangeres årlig. Den består av faglige foredrag, sosiale aktiviteter, workshop's og organisasjonens generalforsamling På generalforsamlingen diskuteres blant annet vedtektsendringer og man velger nytt styre for kommende år. Det rulleres mellom de ulike utdanningsinstituasjonene med tanke på hvor kongressen avholdes. Februar 2017 ble kongressen arrangert i Oslo, og i 2018 vil kongressen arrangeres i Tromsø.


Styret i NoPSA består av følgende mandat:


Leder (President)

Har det overordnede ansvaret for at alle oppgaver blir gjort, kaller inn til møter og er ordstyrer i møtene.


Nestleder (Vice President) og Liaison Secretary

Er NoPSAs bindeledd til EPSA, og har ansvar for kommunikasjon mellom farmasistudentene i Norge og EPSA.


Sekretær (Secretary)

Har ansvar for å skrive og distribuere møtereferater og lignende.


Økonomiansvarlig (Treasurer)

Har ansvar for alt som har med økonomi å gjøre. Fører budsjett, regnskap etc.


Nasjonal offiser (National officer)

Har ansvar for NoPSAs deltakelse og engasjement rundt Farmasidagene, som arrangeres av NFS.


National IMP-Coordinator (nIMP)

Har ansvar for promotering og arrangering av trainee-stillinger for farmasøyter i Norge og i utlandet.


I tillegg har hver lokale studentforening en representant i styret:


Lokal representant Elixir: NoPSAs representant ved OsloMet

Lokal representant Generica: NoPSAs representant i Bergen

Lokal representant Placebo: NoPSAs representant i Tromsø

Lokal representant Prodrug: NoPSAs representant i Namsos

Lokal representant Veneficus: NoPSAs representant ved UiO

Styret 2019-2020