LR 2019-2020

Lokale representanter 2019 - 2020

Hver lokale forening som er medlem av NoPSA har en lokal representant presentert i NoPSA sitt styre. Disse skal sikre at informasjon når ut til alle studentene, og står for kommunikasjon med NoPSA og EPSA gjennom å delta på styremøter og kontakt med LR.

Navn: Vebjørn Mikkelsen

Studiested: Universitetet i Bergen

Email: Localofficer.generica@gmail.com

Navn: Helle Stenseth

Studiested: Universitetet i Tromsø

Email: Localofficer.placebo@gmail.com

Navn: Camilla Brox

Studiested: Universitetet i Oslo

Email: Localofficer.veneficus@gmail.com

Navn: Johanna Heim

Studiested: OsloMet - Storbyuniversitet

Email: Localofficer.elixir@gmail.com

Navn: Anh Thy Tran

Studiested: Nord Universitet

Email: Lr.prodrug@gmail.com