LR 2020-2021

Lokale representanter 2019 - 2020

Hver lokale forening som er medlem av NoPSA har en lokal representant presentert i NoPSA sitt styre. Disse skal sikre at informasjon når ut til alle studentene, og står for kommunikasjon med NoPSA og linjeforeningen sin gjennom å delta på styremøter.

Navn: Vebjørn Mikkelsen

Studiested: Universitetet i Bergen

Email: Localofficer.generica@gmail.com

Navn: Runa Bakke

Studiested: Universitetet i Tromsø

Email: Localofficer.placebo@gmail.com

Navn: Oda Helene Asphjell

Studiested: Universitetet i Oslo

Email: Localofficer.veneficus@gmail.com

Navn: Aleksandra Janiga

Studiested: OsloMet - Storbyuniversitet

Email: Localofficer.elixir@gmail.com

Navn: Steffen Carlsen

Studiested: Nord Universitet

Email: Lr.prodrug@gmail.com

Navn: Annfrid Solbu

Studiested: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Email: Localofficer.antidot@gmail.com