Styret 2019-2020

Styret 2019-2020

I februar 2019 ble det nåværende NoPSA-styret valgt på Nasjonal Kongressen, som fant sted i Bergen. Vi i styret håper på et aktivt år blant de norske farmasistudentene og gleder oss til hva fremtiden har å bringe. 


Nedenfor har vi laget en kort oppsummering om hvem vi er og hvilket mandat vi har. Gå gjerne inn på LR-siden for å se hvem som representerer de forskjellige linjeforeningene i NoPSA-styret.

Fra venstre: NIMP, Økonomiansvarling, Nestleder og LS,     Leder, sekretær, Nasjonal Offiser

Navn: Marte Gurrich

Mandat: Leder


Hei! Jeg heter Marte, og jeg er leder i NoPSA. Jeg tar min master i farmasi på Københavns Universitet i Danmark, og er på mitt første studieår der. Tidligere har jeg vært førsteklassemedlem og leder i Elixir linjeforening ved OsloMet. Dette er mitt første år i NoPSA-styret, men nå ser jeg veldig frem til nye utfordringer i dette styreåret i NoPSA.


Email: president.nopsa@gmail.com

Navn: Marta Regine Skår

Mandat: Nestleder og Liaison Secretary


Hei, hei! Jeg tar tar bacheloren min på OsloMet i Oslo. I fjor var jeg lokal representant(LR) for Elixir. Jeg ble introdusert for NoPSA i 2017 og har vært interessert i organisasjonen siden den tid. Hovedoppgaven min i dette mandatet er å være bindeleddet mellom EPSA og NoPSA, og bistå lederen. 


Email: Ls.nopsa@gmail.com

Navn: Iril Lervold

Mandat: Sekretær


Mitt navn er Iril og jeg er sekretær i NoPSA. Jeg er på mitt andre studieår ved OsloMet. I fjor var jeg sekretær i linjeforeningen Elixir, og jeg ser i år frem til nye utfordringer i NoPSA. Som sekretær er hovedoppgaven min å være referent på NoPSAs møter.

Email: secretary.nopsa@gmail.com

Navn: Nhu Nhu Nguyen

Mandat: Økonomiansvarlig


Hei, mitt navn er Nhu og jeg går i 3.året ved Universitetet i Oslo. Jeg er økonomiansvarlig for NoPSA i perioden 2019-2020. Kortfattet har jeg ansvaret for alt som har med penger å gjøre. Mine arbeidsoppgaver varierer fra å lage budsjett, betale fakturaer og fakturere andre, finne sponsorer og en god del gjennomføringer på excel-ark etc.

Email: treasurer.nopsa@gmail.com

Navn: Frank-Oliver Danielsen

Mandat: Nasjonal Offiser


Jeg er førsteårsstudent ved UiO, og håper på å bli godt kjent med farmasinorge gjennom mitt verv og å nå ut til mange aktører og åpne dører for fremtidens farmasøyter. Samtidig som å være NO er jeg fungerende studentobservatør i NFS og Etikkrådet. Jeg ser frem til å ha hovedansvaret for å arrangere neste års Nasjonale kongress i Trondheim sammen med ansvarlig LR.

Email: nationalofficer.nopsa@gmail.com

Navn: Natnael Tesema

Mandat: National IMP-Coordinator


Mitt navn er Natnael og jeg er førsteårsstudent ved Nord Universitet i Namsos. Dette er mitt første år i NoPSA-styret som NIMP (National Individual Mobility Project)coordinator. Oppgaven min går hovedsakelig ut på å promotere de utlyste IMP-stillingene og å opprette kontakt med andre IMP-partnere for å etablere utplassering i Norge.

Email: nimp.nopsa@gmail.com