Styret

STYRET


NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students Association) er den eneste studentforeningen for alle norske farmasistudenter.

NoPSA ble grunnlagt den 3. oktober 2005 og vi representerer rundt

270 farmasistudenter. 

OPPBYGGING AV STYRET


Årlig har NoPSA generalforsamling (GA) og et nytt styret blir valgt ut. Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og arrangeres hvert år ved et av studiestedene. Under generalforsamlingen presenteres foreningens prosjekter, styrets årsrapporter og regnskap fra det siste året. NoPSA’s vedtekter endres og fokuspunkter for det fremtidige styret bestemmes. Alle medlemmer av foreningen har stemmerett ved generalforsamlingen og regnskap fra tidligere periode og budsjett for kommende periode presenteres og godkjennes på generalforsamlingen.

STYRET

2023 - 2024

Leder (President)

Nestleder (Vice President and Liaison Secretary)

Benjamin Gao


Leder rollen går ut på å ha det overordnede ansvar og koordinere aktiviteter i foreningen. Som leder vil jeg ha en oversikt, styre foreningen og hjelpe styret. Jeg har et mål å gjøre NoPSA enda mer kjent blant våre farmasistudneter."

Økonomiansvarlig (Treasurer)

Thea Wøyen Hamfjord


Som økonomiansvarlig har jeg ansvaret for det meste av det som har med penger å gjøre. Det vil si at det er jeg som lager budsjetter, spør om penger fra sponsorer, fører regnskap og betaler alt som skal betales.

Markedsføringsansvarlig (Marketing Manager)

Sebastian Skammelsrud Madsen

Min hovedoppgave er å ha kontroll over NoPSA sine sosiale plattformer, samtidig promotere prosjekter gitt av NoPSA og samarbeidende organisasjoner som EPSA og IPSF."

Sekretær (Secretary)

Andreas Vik


I vervet mitt som sekretær er det i all hovedsak

skriving av referat fra møter, bistå med hjelp av kommunikasjon og økonomi som er arbeidsoppgavene mine.

Holger Amlo


Hovedoppgaven min er å være et bindeledd mellom NoPSA og EPSA, i tillegg til å utfylle og hjelpe lederens oppgaver og delegeringer."

Nasjonal Offiser (National officer)

Sandra Marie Løberg Nguyen


Som Nasjonal Offiser skal jeg holde et godt samarbeid med samarbeidspartnere, sponsorer og andre eksterne aktører. Jeg skal også gjøre mitt beste for at vi får en fin nasjonal kongress i 2024.

IPSF Kontaktperson (IPSF Contact Person)

Andreas Eikefjord Standal

Som kontaktperson i IPSF (International Pharmaceutical Student’s Federation) er jeg bindeleddet mellom NoPSA og IPSF. Dette vervet gir opphav til mer samarbeid med farmasistudenter på et internasjonal basis."


Nasjonal representant

(National representative)

Bernt Even Moseidjord


Representant vervet går ut på å være bindeleddet mellom NFS, NFF, NSO, Etikkrådet og NoPSA. Jeg har ansvar for å gi viktig informasjon mellom NFS, NFF, NSO, SFU og NoPSA. I tillegg til å delta på viktige møter.

LOKALE REPRESENTANTER

2023-2024

Nopsa styret har også en lokal representant (LR) for hver linjeforening ved de ulike universitetene. Disse fungerer som et mellomledd mellom studentene og NoPSA og dette er din nærmeste kontaktperson dersom du har spørsmål til NoPSA.

Bergen

LINJIA ZOU


Linjeforening

Generica


Studiested 

Universitetet i Bergen


Email

Localofficer.generica@gmail.com


Les mer her

Oslo 

KHAI NGUYEN DO


Linjeforening

Veneficus


Studiested

Universitetet i Oslo


Email

Localofficer.veneficus@gmail.com

Les mer her

Trondheim

Namsos

MATTHIAS RIKARDSSON 


Linjeforening

Prodrug


Studiested

Nord Universitet


Email

Lr.prodrug@gmail.com

Les mer her

Oslo

MANUSA MANOKARAN


Linjeforening

Elixir


Studiested

OsloMet - Storbyuniversitet


Email

Localofficer.elixir@gmail.com

Les mer her

Tromsø

KAROLINE TJELTA


Linjeforening

Antidot


Studiested

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet


Email

Localofficer.antidot@gmail.com

Les mer her

SEBASTIAN SKAMMELSRUD MADSEN


Linjeforening

Placebo


Studiested

Universitetet i Tromsø


Email

Localofficer.placebo@gmail.com

Les mer her

TIDLIGERE STYRER


NoPSA-styret 2022 - 2023

Leder - Cecilie Thanh Loan Dang (UiT)

Nestleder/LS - Benjamin Huawei Gao (UiB)

Sekretær - Bernt Even Moseidjord (UiT)

Nasjonal Offiser - Aina Gaustad Haugen (NTNU)

IPSF Kontaktperson - Hiran Mohammad (UiO)

Økonomiansvarlig - Aleksandra Janiga (NTNU)

Markedsføringsansvarlig - Helin Hanna Mohammad (Oslomet)

Representant for fremragende utdanning - Andreas Eikefjord Standal


Lokal representant (Antidot) - Karoline Tjelta

Lokal representant (Elixir) - Sandra Marie Løberg Nguyen

Lokal representant (Generica) - Anna Romsdal Nærland

Lokal representant (Placebo) - Ingvild Wathne

Lokal representant (Prodrug) - Matthias Rikardsson

Lokal representant (Veneficus) - Khai Nguyen Do


NoPSA-styret 2021 - 2022

Leder - David Lukas Bleich (NTNU)

Nestleder/LS - Cecilie Thanh Loan Dang (Nord)

Sekretær - Bernt Even Moseidjord (UiT)

Nasjonal Offiser - Elin Duyen Nguyen (UiT)

IPSF Kontaktperson - Marta Regine Skår (NTNU)

Økonomiansvarlig - Miral Alabbasi (UiB)

Markedsføringsansvarlig - Amanpreet Singh Bhambra


Lokal representant (Antidot) - Iril Lervold

Lokal representant (Elixir) - Younas Makhtari

Lokal representant (Generica) - Miral alabbasi

Lokal representant (Placebo) - Bernt Even Moseidjord

Lokal representant (Prodrug) - Emma Dall Johansen

Lokal representant (Veneficus) - Oda Helene Asphjell


NoPSA-styret 2020 - 2021

Leder - Johan Mikkelborg Moss (UiT)

Nestleder/LS - Cecilie Thanh Loan Dang (Nord)

Sekretær - Maren Sætrang (UiB)

Nasjonal Offiser - Frank-Oliver Danielsen (UiO)

Nasjonal IMP-coordinator - Natnael Tesema (Nord)

Økonomiansvarlig - Vebjørn Mikkelsen (UiB)

Markedsføringsansvarlig - Marta Regine Skår (OsloMet)


Lokal representant (Antidot) - Annfrid Solbu

Lokal representant (Elixir) - Aleksandra Janiga

Lokal representant (Generica) - Vebjørn Mikkelsen

Lokal representant (Placebo) - Runa Bakke

Lokal representant (Prodrug) - Steffen Carlsen

Lokal representant (Veneficus) - Oda Helene Asphjell


NoPSA-styret 2019 - 2020

Leder - Marte Gurrich (OsloMet)

Nestleder/LS - Marta Regine Skår (OsloMet)

Sekretær - Iril Lervold (OsloMet)

Nasjonal Offiser - Frank-Oliver Danielsen (UiO)

Nasjonal IMP-coordinator - Natnael Tesema (Nord)

Økonomiansvarlig - Nhu Nhu Nguyen (UiO) / Marta Gurrich (OsloMet)


Lokal representant (Elixir) - Johanna Heim

Lokal representant (Generica) - Vebjørn Mikkelsen

Lokal representant (Placebo) - Helle Stenseth

Lokal representant (Prodrug) - Anh Thy Tran

Lokal representant (Veneficus) - Camilla Brox


NoPSA-styret 2018 - 2019

Leder - Tran Nguyen (UiO)

Nestleder/LS - Anh Thy Tran (Nord)

Sekretær - Kenny Khang Tran (UiT)

Nasjonal Offiser - Elisabeth Pham (UiT)

Nasjonal IMP-coordinator - Lisa Nguyen (UiO)

Økonomiansvarlig - Era Grada (UiO)


Lokal representant (Elixir) - Marta Regine Skår

Lokal representant (Generica) - Ole-Morten Løvlie Morvik

Lokal representant (Placebo) - Elise Helene Stenstad

Lokal representant (Prodrug) - Ryjoan Karwan Ahmed Ahmed

Lokal representant (Veneficus) - Nhu Nhu Nguyen


NoPSA-styret 2017 - 2018

Leder - Sandra Trones Kumarasamy (UiO)

Nestleder/LS - Tran Nguyen (UiO)

Sekretær - Mona Tootoonchi (OsloMet)

Nasjonal Offiser - Cathrine Lilleheil Christiansen (UiO)

Nasjonal IMP-coordinator - Era Gruda (UiO)

Økonomiansvarlig - Elin Duyen Nguyen (UiT)


Lokal representant (Elixir) - Johan Mikkelborg Moss

Lokal representant (Generica) - Janani K. Gowree

Lokal representant (Placebo) - Kenny Khang Tran

Lokal representant (Prodrug) - Marianne Svare / Anh Thy Tran

Lokal representant (Veneficus) - Teresa Thanh-Truc Huynh Nguyen


NoPSA-styret 2016 - 2017

Leder - Andreas Grue Thorbjørnsrud (OsloMet)

Nestleder/LS - Hanne Mosleth (Nord)

Sekretær - Marthe Rambøl Bjørknes (OsloMet)

Nasjonal Offiser - Thianna Nguyen (OsloMet)

Nasjonal IMP-coordinator - Era Gruda (UiO)

Økonomiansvarlig - Tran Nguyen (UiO)


Lokal representant (Elixir) - Aisha Hussain

Lokal representant (Generica) - Shan Zhang

Lokal representant (Placebo) - Elin Tran

Lokal representant (Veneficus) - Jenny P. Tran


NoPSA-styret 2015 - 2016

Leder - Van Vu (OsloMet)

Nestleder/LS - Marie Karoliussen (UiO)

Sekretær - Lisa Johnsen (UiO)

Nasjonal Offiser - Andreas Grue Thorbjørnsrud (OsloMet)

Nasjonal IMP-coordinator - Lene Røgelstad (UiB)

Økonomiansvarlig - Mai El-Khatib (UiO)


Lokal representant (Elixir) - Helga Vaage

Lokal representant (Generica) - Andreas Duaas

Lokal representant (Placebo) - Caroline Thy Nguyen

Lokal representant (Veneficus) - Anne-Marthe Due Ose


NoPSA-styret 2014 - 2015

Leder - Marie Karoliussen (UiO)

Nestleder/LS - Abel Mengeste (UiO)

Sekretær - Vidar Grønningen (UiT)

Nasjonal Offiser - Mai El-Khatib (UiO)

Nasjonal IMP-coordinator - Sumaya Yusud (UiO)

Økonomiansvarlig - André Huy Luong (UiB)


Lokal representant (Elixir) - 

Lokal representant (Generica) - 

Lokal representant (Placebo) - Magnus Haraldson Høie

Lokal representant (Veneficus) - Roya Popal


NoPSA-styret 2013 - 2014

Leder - Marie Karoliussen (UiO)

Nestleder/LS - Torunn Gudmestad (UiO)

Sekretær - Birgitte Holmstad (UiT)

Nasjonal Offiser - 

Nasjonal IMP-coordinator - Alia Al-Haidari (UiB)

Økonomiansvarlig - André Huy Luong (UiB)


Lokal representant (Elixir) - 

Lokal representant (Generica) - 

Lokal representant (Placebo) - 

Lokal representant (Veneficus) - Mai El-Khatib