OM OSS


NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students Association) er den eneste studentforeningen for alle norske farmasistudenter.

NoPSA ble grunnlagt den 3. oktober 2005 og vi representerer rundt

270 farmasistudenter. 

OPPBYGGING AV STYRET


Årlig har NoPSA generalforsamling (GA) og et nytt styret blir valgt ut. Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og arrangeres hvert år ved et av studiestedene. Under generalforsamlingen presenteres foreningens prosjekter, styrets årsrapporter og regnskap fra det siste året. NoPSA’s vedtekter endres og fokuspunkter for det fremtidige styret bestemmes. Alle medlemmer av foreningen har stemmerett ved generalforsamlingen og regnskap fra tidligere perioden og budsjett for kommende periode presenteres og godkjennes på generalforsamlingen.

STYRET

2022 - 2023

Leder (President)

Ceilie Thanh Loan Dang

"Hei! Mitt navn er Cecilie Thanh Loan Dang og jeg er leder for NoPSA styret: 2022-2023. Jeg tar bachelor i farmasi ved Nord Universitet og er nå på mitt tredje år. Jeg har tidligere vært Nestleder & LS i NoPSA, og har vært mediaansvarlig i Prodrug Linjeforening.


Leder rollen går ut på å ha det overordnede ansvar og koordinere aktiviteter i foreningen. Som leder vil jeg ha en oversikt, styre foreningen og hjelpe styret. Jeg har et mål å gjøre NoPSA enda mer kjent blant våre farmasistudneter."

Økonomiansvarlig (Treasurer)

Aleksandra Janiga

"Hei! Jeg heter Aleksandra og tar master i farmasi ved NTNU. Jeg er økonomiansvarlig for NoPSA i perioden 2022-2023. Jeg har tidligere vært leder og NoPSA lokalrepresentant for Elixir, og er nå nestleder for NFF’s studentforum og medieansvarlig for Antidot.


Som økonomiansvarlig har jeg som ansvarsområder å føre regnskap, lage budsjetter og ha kontroll over betalinger og faktureringer. Jeg er også observatør for Etikkrådet på vegne av NoPSA."

Markedsføringsansvarlig (Marketing Manager)

Helin Hanna Mohammad

"Heii! Jeg heter Helin Hanna Mohammad og er markedsføringsansvarlig for NoPSA styret i perioden 2022-2023. Jeg går andre året på farmasi ved Oslomet og har tidligere vært deres medieansvarlig for helsevitenskapelige fadderstyret. Likevel er det første året mitt i NoPSA styret og jeg gleder meg til å bli utfordret og se hva dette spennende vervet har å tilby. 


Min hovedoppgave er å ha kontroll over NoPSA sine sosiale plattformer, samtidig promotere prosjekter gitt av NoPSA og samarbeidende organisasjoner som EPSA og IPSF."

Sekretær (Secretary)

Bernt Even Moseidjord

"Navn: Bernt Even Moseidjord

Verv: Sekretær

Studerer: 2 året bachelor Tromsø / UiT


Synes det er fantastisk å være en del av

NoPSA og få muligheten til å bli kjent med farmasistudenter fra hele landet.

I vervet mitt som sekretær er det i all hovedsak

skriving av referat fra møter, bistå med hjelp av kommunikasjon og økonomi som er arbeidsoppgavene mine.

Synes det er et veldig flott verv som gir muligheten for å bli vant med organisasjonsarbeid og engasjering!"

Nestleder (Vice President and Liaison Secretary)

Benjamin Gao

"Hei alle sammen, mitt navn er Benjamin Gao og går 3. året på farmasi ved UiB. Dette blir mitt første år i NoPSA-styret og jeg har påtatt meg vervet som nestleder og LS. Jeg ser frem til å jobbe sammen med resten av styret og arrangere enda en vellykket NoPSA-kongress!


Hovedoppgaven min er å være et bindeledd mellom NoPSA og EPSA, i tillegg til å utfylle og hjelpe lederens oppgaver og delegeringer."

Nasjonal Offiser (National officer)

Aina Gaustad Haugen

"Hei! Jeg heter Aina og tar master på NTNU i Trondheim. Dette er mitt første år i NoPSA-styret og jeg ser frem til å ta fatt på vervet som Nasjonal Offiser perioden 2022/2023. Jeg er i tillegg sekretær for linjeforeningen Antidot.


Som Nasjonal Offiser skal jeg holde et godt samarbeid med samarbeidspartnere, sponsorer og andre eksterne aktører. Jeg skal også gjøre mitt beste for at vi får en fin nasjonal kongress i 2023. Jeg er i tillegg observatør for Norsk Farmasøytisk Selskap på vegne av NoPSA".

IPSF Kontaktperson (IPSF Contact Person)

Hiran Mohammad

"Hei! Mitt navn er Hiran Mohammad og er IPSF kontaktperson. Jeg har tidligere hatt andre verv som leder for Prodrug linjeforening. Dette er mitt første år i NoPSA-styret og jeg ser frem til nye utfordringer og danne et bredt nettverk i farmasiverden.


Som kontaktperson i IPSF (International Pharmaceutical Student’s Federation) er jeg bindeleddet mellom NoPSA og IPSF. Dette vervet gir opphav til mer samarbeid med farmasistudenter på et internasjonal basis."


Representant i SFU søknad

(Representative in SFU application)

Andreas Eikefjord Standal

"Hei! Jeg heter Andreas Eikefjord Standal og er på mitt tredje studieår i farmasi ved Universitetet i Bergen. Jeg er NoPSA representant i arbeids-prosessen med søknad for fremdragende utdanning i perioden 2022-2023.

Dette er mitt første år i NoPSA og jeg er veldig spent på nye utfordringer, samt å bli kjent med det nye styret.


Min hovedoppgave er å være stemmen til farmasistudentene i arbeidet med ny studieplan, der vi vil være med på å forme farmasi-utdanningen i Bergen. Dette er et helt nytt verv,

så det blir spennende å se hva det vil innebære."

LOKALE REPRESENTANTER

2022-2023

Nopsa styret har også en lokal representant (LR) for hver linjeforening ved de ulike universitetene. Disse fungerer som et mellomledd mellom studentene og NoPSA og dette er din nærmeste kontaktperson dersom du har spørsmål til NoPSA.

Bergen

Namsos

Les mer her

ANNA ROMSDAL NÆLAND


Linjeforening

Generica


Studiested 

Universitetet i Bergen


Email

Localofficer.generica@gmail.com


SAJJAD RASHAM 


Linjeforening

Prodrug


Studiested

Nord Universitet


Email

Lr.prodrug@gmail.com

Les mer her

Oslo 

Oslo

Les mer her

KHAI NGUYEN DO


Linjeforening

Veneficus


Studiested

Universitetet i Oslo


Email

Localofficer.veneficus@gmail.com

SANDRA MARIE LØBERG NGUYEN


Linjeforening

Elixir


Studiested

OsloMet - Storbyuniversitet


Email

Localofficer.elixir@gmail.com

Les mer her

Trondheim

Tromsø

EMMA REMEN SINGSTAD


Linjeforening

Antidot


Studiested

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet


Email

Localofficer.antidot@gmail.com

Les mer her

INGVILD WATHNE


Linjeforening

Placebo


Studiested

Universitetet i TromsøEmail

Localofficer.placebo@gmail.com

Les mer her

TIDLIGERE STYRER


NoPSA-styret 2021-2022

Leder

David Lukas Bleich (NTNU)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Cecilie Thanh Loan Dang (Nord)

Sekretær

Bernt Even Moseidjord (UiT)

Nasjonal Offiser

Elin Duyen Nguyen (UiT)

IPSF Contact Person

Marta Regine Skår (NTNU)

Økonomiansvarlig

Miral Alabbasi (UiB)

Markedsføringsansvarlig 

Amanpreet Singh Bhambra

Lokal representant - Elixir

Younas Makhtari

Lokal representant - Generica

Miral Alabbasi

Lokal representant - Placebo

Bernt Even Moseidjord

Lokal representant - Prodrug

Emma Dall Johansen

Lokal representant - Veneficus

Oda Helene Asphjell

Lokal representatn - Antidot

Iril Lervold

NoPSA-styret 2019-2020

Leder

Marte Gurrich (OsloMet)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Marta Regine Skår (OsloMet)

Sekretær

Iril Lervold (OsloMet)

Nasjonal Offiser

Frank-Oliver Danielsen (UiO)

National IMP-coordinator

Natnael Tesema (Nord)

Økonomiansvarlig

Nhu Nhu Nguyen (UiO) /

Marte Gurrich (OsloMet)

Markedsføringsansvarlig 


Lokal representant - Elixir

Johanna Heim

Lokal representant - Generica

Vebjørn Mikkelsen

Lokal representant - Placebo

Helle Stenseth

Lokal representant - Prodrug

Anh Thy Tran

Lokal representant - Veneficus

Camilla Brox

NoPSA-styret 2017-2018

Leder

Sandra Trones Kumarasamy (UiO)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Tran Nguyen (UiO)

Sekretær

Mona Tootoonchi (OsloMet)

Nasjonal Offiser

Cathrine Lilleheil Christiansen (UiO)

National IMP-coordinator

Era Gruda (UiO)

Økonomiansvarlig

Elin Duyen Nguyen (UiT)

Lokal representant - Elixir

Johan Mikkelborg Moss

Lokal representant - Generica

Janani K. Gowree

Lokal representant - Placebo

Kenny Khang Tran

Lokal representant - Prodrug

Marianne Svare / Anh Thy Tran

Lokal representant - Veneficus

Teresa Thanh-Truc Huynh Nguyen

NoPSA-styret 2015-2016

Leder

Van Vu (OsloMet)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Marie Karoliussen (UiO)

Sekretær

Lisa Johnsen (UiO)

Nasjonal Offiser

Andreas Grue Thorbjørnsrud (OsloMet)

National IMP-coordinator

Lene Røgelstad (UiB)

Økonomiansvarlig

Mai El-khatib (UiO)

Local Officer - Elixir

Helga Vaage

Lokal Officer - Generica

Andrea Duaas

Lokal Officer - Placebo

Caroline Thy Nguyen

Lokal Officer - Veneficus

Anne-Marthe Due Ose

NoPSA-styret 2013-2014

Leder

Marie Karoliussen (UiO)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Torunn Gudmestad (UiO)

Sekretær

Birgitte Holmstad (UiT)

Nasjonal Offiser

-

National IMP-coordinator

Alia Al-Haidari (UiB)

Økonomiansvarlig

André Huy Luong (UiB)

Local Officer - Elixir

-

Lokal Officer - Generica

-

Lokal Officer - Placebo

-

Lokal Officer - Veneficus

Mai El-khatib

NoPSA-styret 2020-2021

Leder

Johan Mikkelborg Moss (UiT)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Cecilie Thanh Loan Dang (Nord)

Sekretær

Maren Sætrang (UiB)

Nasjonal Offiser

Frank-Oliver Danielsen (UiO)

National IMP-coordinator

Natnael Tesema (Nord)

Økonomiansvarlig

Vebjørn Mikkelsen (UiB)

Markedsføringsansvarlig 

Marta Regine Skår (OsloMet)

Lokal representant - Elixir

Aleksandra Janiga

Lokal representant - Generica

Vebjørn Mikkelsen

Lokal representant - Placebo

Runa Bakke

Lokal representant - Prodrug

Steffen Carlsen

Lokal representant - Veneficus

Oda Helene Asphjell

Lokal representatn - Antidot

Annfrid Solbu

NoPSA-styret 2018-2019

Leder

Tran Nguygen (UiO)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Anh Thy Tran (Nord)

Sekretær

Kenny Khang Tran (UiT)

Nasjonal Offiser

Elisabeth Pham (UiT)

National IMP-coordinator

Lisa Nguyen (UiO)

Økonomiansvarlig

Era Gruda (UiO)

Lokal representant - Elixir

Marta Regine Skår

Lokal representant - Generica

Ole-Morten Løvlie Morvik

Lokal representant - Placebo

Elise Helene Stenstad

Lokal representant - Prodrug

Ryjoan Karwan Ahmed Ahmed

Lokal representant - Veneficus

Nhu Nhu Nguyen

NoPSA-styret 2016-2017

Leder

Andreas Grue Thorbjørnsrud (OsloMet)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Hanne Mosleth (Nord)

Sekretær

Marthe Rambøl Bjørknes (OsloMet)

Nasjonal Offiser

Thianna Nguyen (OsloMet)

National IMP-coordinator

Era Gruda (UiO)

Økonomiansvarlig

Tran Nguyen (UiO)

Lokal representant - Elixir

Aisha Hussain

Lokal representant - Generica

Shan Zhang

Lokal representant - Placebo

Elin Tran

Lokal representant - Prodrug

Martin Kastnes

Lokal representant - Veneficus

Jenny P. Tran

NoPSA-styret 2014-2015

Leder

Marie Karoliussen (UiO)

Nestleder og Liaison Secretary (LS)

Abel Mengeste (UiO)

Sekretær

Vidar Grønningen (UiT)

Nasjonal Offiser

Mai El-khatib (UiO)

National IMP-coordinator

Sumaya Yusud (UiO)

Økonomiansvarlig

André Huy Luong (UiB)

Local Officer - Elixir

-

Lokal Officer - Generica

-

Lokal Officer - Placebo

Magnus Haraldson Høie

Lokal Officer - Veneficus

Roya Popal