KONGRESSER

OM KONGRESSEN


NoPSA-styret ønsker deg hjertelig velkommen til den 12. NoPSA Nasjonal Kongress som avholdes i Oslo den 3. - 6. mars 2022.

Temaet for årets kongress er mental helse.


Mental helse er et bredt tema og mye diskutert i media og politikk. På årets kongress ønsker vi å rette fokuset på mental helse hos enkelte pasientgrupper og farmasøyter. Vi håper på å skape bedre forståelse blant kommende farmasøyter om mental helse, og utvikle kunnskapen om hvordan vi kan bidra til bedre mental helse i Norge som en del av helsevesenet.


Årets kongress er planlagt å holdes ved OsloMet-Storbyuniversitetet.

Programmet er stappfullt med flinke foredragsholdere og workshop, samt en sosiale del med mingling, velkomstfest og gallamiddag.

Under kongressen vil det også være stand fra farmasøytiske bedrifter som gir deg som student en gylden mulighet til å bli kjent med den farmasøytiske industrien i Norge, så benytt sjansen!
Alle påmeldte vil også få utdelt goodiebag!


For mer informasjon: