NASJONALT ARBEID

NORSK FARMASØYTISK SELSKAP


ETIKKRÅDET FOR FARMASØYTER I NORGE

NoPSA representerer også som observatør med tale- og forslagsrett i etikkrådet for farmasøyter i Norge som arrangeres i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap. Dette er et frittstående organ for spørsmål og diskusjonsforum når det gjelder farmasøytisk yrkesetikk. 

Etikkrådet for farmasøyter i Norge ble etabler i 1999 og har siden da diskutert farmasøytisk yrkesetikk. Etikkrådet jobber for at alle farmasøyter og fremtidige farmasøyter skal være etisk bevisste i sin profesjonelle yrkesutøvelse.

Alle kan sende henvendelser til Rådet på post@nfs.no

FARMASIDAGENE

Farmasidagene er den største fellessamling av farmasøyter og farmasistudenter i Norge og arrangeres hvert år i begynnelsen av november i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS).


NoPSA pleier å stille som studentrepresentant i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) som et bidrag for Farmasidagene. 


Farmasidagene tar opp tema om fremtidens farmasi og kongressen finner sted på Meet Ullevaal, Ullevaal stadion, Oslo.


I 2021 ble farmasidagene arrangert digitalt, hvor tittelen på kongressen var

Digital helse – følger farmasøytene med?

NASJONALT FAGORGAN FOR UTDANNING OG FORSKNING

Fagorganer i Universitets- og høgskolerådet - helse og sosial


NoPSA har representant i Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi. Formålet som studentrepresentant er å delta gjennom samlinger og skriftlige innspill for å forme farmasiutdanningen i Norge på nasjonalt nivå.

Møtene varierer fra én til fire ganger i løpet av studieåret.