Nasjonalt arbeid

NASJONALT ARBEID

NORSK FARMASØYTISK SELSKAP


ETIKKRÅDET FOR FARMASØYTER I NORGE

NoPSA representerer også som observatør med tale- og forslagsrett i etikkrådet for farmasøyter i Norge som arrangeres i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap. Dette er et frittstående organ for spørsmål og diskusjonsforum når det gjelder farmasøytisk yrkesetikk. 

Etikkrådet for farmasøyter i Norge ble etabler i 1999 og har siden da diskutert farmasøytisk yrkesetikk. Etikkrådet jobber for at alle farmasøyter og fremtidige farmasøyter skal være etisk bevisste i sin profesjonelle yrkesutøvelse.

Alle kan sende henvendelser til Rådet på post@nfs.no

FARMASIDAGENE

Farmasidagene er den største fellessamling av farmasøyter og farmasistudenter i Norge og arrangeres hvert år i begynnelsen av november i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS).


NoPSA pleier å stille som studentrepresentant i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) som et bidrag for Farmasidagene. 


Farmasidagene tar opp tema om fremtidens farmasi og kongressen finner sted hver november på Meet Ullevaal, Ullevaal stadion, Oslo.


I 2022 var tema på farmasidagene; "innovasjon i farmasien"

I 2023 er farmasidagene 9.-10. november