Hjem

FORENINGEN FOR

MORGENDAGENS FARMASØYTER

NoPSA ble grunnlagt 03. oktober 2005, og vi representerer om lag 400 farmasistudenter fordelt på 6 universiteter. Vi er den eneste landsdekkende studentforeningen for farmasi

Formålet til organisasjonen er å fremme de gjeldende meninger hos norske farmasistudenter i internasjonale og nasjonale forum. NoPSA skal øke studentenes bevissthet og kunnskap om farmasistudenters situasjon internasjonalt, og legge til rette for samarbeid i Norge og andre land.

VÅRT ARBEID

Nasjonalt arbeid


Vi bidrar på flere områder her i Norge!

Arrangement


Vi og våre samarbeidspartnere holder både faglige og sosiale arrangement. Sjekk ut hva som er på agendaen!

Internasjonalt arbeid


Vi er del av et større nettverk. Sjekk ut hva vi gjør internasjonalt!

HVEM ER VI?

Årlig har NoPSA generalforsamling (GA) og et nytt styret blir valgt ut. Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og arrangeres hvert år ved et av studiestedene. Under generalforsamlingen presenteres foreningens prosjekter, styrets årsrapporter og regnskap fra det siste året. NoPSA’s vedtekter endres og fokuspunkter for det fremtidige styret bestemmes. Alle medlemmer av foreningen har stemmerett ved generalforsamlingen og regnskap fra tidligere periode og budsjett for kommende periode presenteres og godkjennes på generalforsamlingen.

LOKALE REPRESENTANTER

NoPSA representerer de 6 studiestedene som tilbyr farmasiutdanning i Norge. Alle de lokale linjeforeningene har derfor en lokal representant i styret vårt der de fungerer som bindeledd mellom oss og medlemmene våre.

VIL DU SPONSE OSS?

Det er mulig å sponse oss både økonomisk, og med bidrag til blant annet vår årlige julekalender. 

Ta kontakt med vår økonomiansvarlig

STUDERE FARMASI I NORGE?

INTEGRERT MASTER

Både Universitetet i Oslo og universitetet i Bergen tilbyr integrert master i farmasi. Her søker man seg inn én gang, og får grader provisorfarmasøyt etter 5 år. Les mer om oppbyggingen av studiene på de respektive studiestedene:

BACHELOR + MASTER

Dersom man ikke ønsker å ta en master, eller ønsker å ta en 3+2 modell, tilbyr UiT og Oslomet både bachelorgrad og mastergrad i farmasi, mens Nord universitet kun tilbyr bachelorgrad. Etter endt bachelorgrad får man tittelen reseptarfarmasøyt. NTNU tilbyr også mastergrad, men ikke bachelorgrad. Etter endt mastergrad får man tittelen provisorfarmasøyt. Les mer om oppbyggingen av studiene på de respektive studiestedene

VÅRE SPONSORER

TUSEN TAKK FOR STØTTEN!

HALL OF FAME

NoPSA-styret 2023 - 2024

Leder - Benjamin Huawei Gao (UiB)

Nestleder/LS - Holger Amlo (NTNU)

Sekretær - Andreas Vik (UiO)

Nasjonal Offiser - Sandra Marie Løberg Nguyen (Oslomet)

IPSF Kontaktperson - Andreas Eikefjord Standal (UiB)

Økonomiansvarlig - Thea Wøyen Hamfjord (NTNU)

Markedsføringsansvarlig - Sebastian Skammelsrud Madsen (UiT)

Nasjonal Representant - Bernt Even Moseidjord (NTNU)


Lokal representant (Antidot) - Helin Hanna Mohammad

Lokal representant (Elixir) - Manusa Manokoran

Lokal representant (Generica) - Linjia Zou

Lokal representant (Placebo) - Sebastian Skammelsrud Madsen

Lokal representant (Prodrug) - Boshra Aziz

Lokal representant (Veneficus) - Khai Nguyen Do


NoPSA-styret 2022 - 2023

Leder - Cecilie Thanh Loan Dang (UiT)

Nestleder/LS - Benjamin Huawei Gao (UiB)

Sekretær - Bernt Even Moseidjord (UiT)

Nasjonal Offiser - Aina Gaustad Haugen (NTNU)

IPSF Kontaktperson - Hiran Mohammad (UiO)

Økonomiansvarlig - Aleksandra Janiga (NTNU)

Markedsføringsansvarlig - Helin Hanna Mohammad (Oslomet)

Representant for fremragende utdanning - Andreas Eikefjord Standal


Lokal representant (Antidot) - Karoline Tjelta

Lokal representant (Elixir) - Sandra Marie Løberg Nguyen

Lokal representant (Generica) - Anna Romsdal Nærland

Lokal representant (Placebo) - Ingvild Wathne

Lokal representant (Prodrug) - Matthias Rikardsson

Lokal representant (Veneficus) - Khai Nguyen Do


NoPSA-styret 2021 - 2022

Leder - David Lukas Bleich (NTNU)

Nestleder/LS - Cecilie Thanh Loan Dang (Nord)

Sekretær - Bernt Even Moseidjord (UiT)

Nasjonal Offiser - Elin Duyen Nguyen (UiT)

IPSF Kontaktperson - Marta Regine Skår (NTNU)

Økonomiansvarlig - Miral Alabbasi (UiB)

Markedsføringsansvarlig - Amanpreet Singh Bhambra


Lokal representant (Antidot) - Iril Lervold

Lokal representant (Elixir) - Younas Makhtari

Lokal representant (Generica) - Miral alabbasi

Lokal representant (Placebo) - Bernt Even Moseidjord

Lokal representant (Prodrug) - Emma Dall Johansen

Lokal representant (Veneficus) - Oda Helene Asphjell


NoPSA-styret 2020 - 2021

Leder - Johan Mikkelborg Moss (UiT)

Nestleder/LS - Cecilie Thanh Loan Dang (Nord)

Sekretær - Maren Sætrang (UiB)

Nasjonal Offiser - Frank-Oliver Danielsen (UiO)

Nasjonal IMP-coordinator - Natnael Tesema (Nord)

Økonomiansvarlig - Vebjørn Mikkelsen (UiB)

Markedsføringsansvarlig - Marta Regine Skår (OsloMet)


Lokal representant (Antidot) - Annfrid Solbu

Lokal representant (Elixir) - Aleksandra Janiga

Lokal representant (Generica) - Vebjørn Mikkelsen

Lokal representant (Placebo) - Runa Bakke

Lokal representant (Prodrug) - Steffen Carlsen

Lokal representant (Veneficus) - Oda Helene Asphjell


NoPSA-styret 2019 - 2020

Leder - Marte Gurrich (OsloMet)

Nestleder/LS - Marta Regine Skår (OsloMet)

Sekretær - Iril Lervold (OsloMet)

Nasjonal Offiser - Frank-Oliver Danielsen (UiO)

Nasjonal IMP-coordinator - Natnael Tesema (Nord)

Økonomiansvarlig - Nhu Nhu Nguyen (UiO) / Marta Gurrich (OsloMet)


Lokal representant (Elixir) - Johanna Heim

Lokal representant (Generica) - Vebjørn Mikkelsen

Lokal representant (Placebo) - Helle Stenseth

Lokal representant (Prodrug) - Anh Thy Tran

Lokal representant (Veneficus) - Camilla Brox


NoPSA-styret 2018 - 2019

Leder - Tran Nguyen (UiO)

Nestleder/LS - Anh Thy Tran (Nord)

Sekretær - Kenny Khang Tran (UiT)

Nasjonal Offiser - Elisabeth Pham (UiT)

Nasjonal IMP-coordinator - Lisa Nguyen (UiO)

Økonomiansvarlig - Era Grada (UiO)


Lokal representant (Elixir) - Marta Regine Skår

Lokal representant (Generica) - Ole-Morten Løvlie Morvik

Lokal representant (Placebo) - Elise Helene Stenstad

Lokal representant (Prodrug) - Ryjoan Karwan Ahmed Ahmed

Lokal representant (Veneficus) - Nhu Nhu Nguyen


NoPSA-styret 2017 - 2018

Leder - Sandra Trones Kumarasamy (UiO)

Nestleder/LS - Tran Nguyen (UiO)

Sekretær - Mona Tootoonchi (OsloMet)

Nasjonal Offiser - Cathrine Lilleheil Christiansen (UiO)

Nasjonal IMP-coordinator - Era Gruda (UiO)

Økonomiansvarlig - Elin Duyen Nguyen (UiT)


Lokal representant (Elixir) - Johan Mikkelborg Moss

Lokal representant (Generica) - Janani K. Gowree

Lokal representant (Placebo) - Kenny Khang Tran

Lokal representant (Prodrug) - Marianne Svare / Anh Thy Tran

Lokal representant (Veneficus) - Teresa Thanh-Truc Huynh Nguyen


NoPSA-styret 2016 - 2017

Leder - Andreas Grue Thorbjørnsrud (OsloMet)

Nestleder/LS - Hanne Mosleth (Nord)

Sekretær - Marthe Rambøl Bjørknes (OsloMet)

Nasjonal Offiser - Thianna Nguyen (OsloMet)

Nasjonal IMP-coordinator - Era Gruda (UiO)

Økonomiansvarlig - Tran Nguyen (UiO)


Lokal representant (Elixir) - Aisha Hussain

Lokal representant (Generica) - Shan Zhang

Lokal representant (Placebo) - Elin Tran

Lokal representant (Veneficus) - Jenny P. Tran


NoPSA-styret 2015 - 2016

Leder - Van Vu (OsloMet)

Nestleder/LS - Marie Karoliussen (UiO)

Sekretær - Lisa Johnsen (UiO)

Nasjonal Offiser - Andreas Grue Thorbjørnsrud (OsloMet)

Nasjonal IMP-coordinator - Lene Røgelstad (UiB)

Økonomiansvarlig - Mai El-Khatib (UiO)


Lokal representant (Elixir) - Helga Vaage

Lokal representant (Generica) - Andreas Duaas

Lokal representant (Placebo) - Caroline Thy Nguyen

Lokal representant (Veneficus) - Anne-Marthe Due Ose


NoPSA-styret 2014 - 2015

Leder - Marie Karoliussen (UiO)

Nestleder/LS - Abel Mengeste (UiO)

Sekretær - Vidar Grønningen (UiT)

Nasjonal Offiser - Mai El-Khatib (UiO)

Nasjonal IMP-coordinator - Sumaya Yusud (UiO)

Økonomiansvarlig - André Huy Luong (UiB)


Lokal representant (Elixir) - 

Lokal representant (Generica) - 

Lokal representant (Placebo) - Magnus Haraldson Høie

Lokal representant (Veneficus) - Roya Popal


NoPSA-styret 2013 - 2014

Leder - Marie Karoliussen (UiO)

Nestleder/LS - Torunn Gudmestad (UiO)

Sekretær - Birgitte Holmstad (UiT)

Nasjonal Offiser - 

Nasjonal IMP-coordinator - Alia Al-Haidari (UiB)

Økonomiansvarlig - André Huy Luong (UiB)


Lokal representant (Elixir) - 

Lokal representant (Generica) - 

Lokal representant (Placebo) - 

Lokal representant (Veneficus) - Mai El-Khatib