Internasjonalt arbeid

INTERNASJONALT ARBEID

EUROPEAN PHARMACEUTICAL STUDENTS’ ASSOCIATION 

For å gjennomføre dette har EPSA vedtatt noen mål:


 • Å organisere og legge til rette for at europeiske farmasistudenter skal kunne lære av hverandre og bli kjent, ved å tilby en plattform for å dele kunnskap og erfaring.


 • Å legge til rette for samarbeid mellom europeiske farmasistudenter og andre studenter og andre profesjonelle fagfolk.


 • Å aktivt tale for utvikling av farmasi- og helseutdanning, for å sikre høyere utdanningskvalitet i hele Europa.


 • Å bane vei for og oppfordre studenter til å reise og samarbeide med andre i Europa.


 • Å sikre at europeiske farmasistudenter starter arbeidslivet utstyrt med den kunnskapen de trenger for å møte behovene i moderne helsevesen, og oppfordre til fortsatt utvikling.


 • Å representere farmasistudenter og ha en stemme i forum for profesjonelle og studenter.


 • Å bane vei for, og skape allmennkunnskap rundt rollen som en del av ett interprofesjonellt helsepersonell-system.


 • Å styrke bånd mellom gamle og nye farmasistudenter på områder som profesjonell utvikling.


 • Å hjelpe studenter til å ta lederroller på lokalt nivå, og å aktivt delta i aktiviteter som beriker profesjonen lokalt.

EPSA Team


EPSA Team velges hvert år på Annual Congress. De er under ledelse av EPSAs Executive, og samarbeider med medlemsorganisasjonene for å oppnå EPSA sine mål. EPSAs Executive består av President, Vice President of Internal Affairs, Secretary General, Treasurer, Vice President of  Education, Vice President of Public Relations, Vice President of External Affairs, Vice President of Mobility og Immediate Past President. Disse velges også på Annual Congress hvert år. Disse jobber med kommunikasjon med medlemsorganisasjonene og interne EPSA-arrangement, sammen med Events Coordinator og Alumni Coordinator.


The Educational Department ledes av Vice President of Education, og består av fem koordinatorer. Hver av dem er ansvarlig for å lede prosjekter som inngår under deres område. Disse er Social Services and Public Health Coordinator, Educational Affairs Coordinator, Professional Afairs Coordinator, Science Coordinator og Training Coordinator. 


I tillegg har EPSA tre koordinatorer som har ansvar for administrative og tekniske aspekter av organisasjonen, og å bistå Vice President of Public Relations. Disse er Publications Coordinesign Coordinator og Information Technology Coordinator. 


The External Department ledes av Vice President of External Affairs og Vice President of Mobility. Det har også tre koordinatorer, Partnership Coordinator, Grant Coordinator og Central IMP Coordinator.


The Parliamentary Council har autoritær posisjon over organisasjonen, og skal sørge for at alle bestemmelser blir gjort i tråd med vedtektene, og gripe inn om det ikke skjer. Det består av tre medlemmer, Parliamentarian og to Parliamentary Council Members. Disse bør komme fra ulike land. 

European Pharmaceutical Students' Association (EPSA) ble stiftet i 1978 og er en organisasjon som samler alle farmasistudenter i Europa. 


I dag representerer EPSA over 100 000 farmasistudenter fra 37 forskjellige land.


EPSA har hovedkontor i Brussels og fremmer sin engasjement gjennom kongresser, treningsdager, publikasjoner, kampanjer, utvekslingsprogram, samarbeid med profesjonelle organisasjoner og virtuell tilstedeværelse. 


Organisasjonens visjon er å representere og engasjere farmasistudenter i Europa for å sammen videreutvikle fremtidens farmasi og helsevesen. EPSA skal aktivt involvere seg på studentnivå, og jobbe for å føre farmasi, kunnskap og studenter sammen. 

Struktur

Hvordan EPSA er oppbygd. Hver av posisjonene har egne oppgaver i EPSA.

Generalforsamlingen (GA)


Det øverste organ er Terms of Reference and Standing Orders (TORSO) generalforsamlingen. General Assembly (GA) holdes to ganger i året, på Annual Congress i april og på Autumn Assembly i oktober.


Vi i NoPSA er Ordinære medlemmer av EPSA og har stemmerett, ettersom vi betaler vårt medlemsavgift og vi leverer vår Liaison Secretary-rapport. På generalforsamlingen (GA) stiller NoPSA som official delegate (OD). Official delegate er hovedrepresentant for NoPSA og har stemmerett på temaer som blir diskutert. 

Liaison Secretaries (LS)


I EPSA er det Vice President of Internal Affairs (VP IA) som har ansvar for alle Liaison Secretaries. Liaison Secretaries er valgt av hver medlemsorganisasjon, og har som hovedoppgave å være bindeledd mellom EPSA og sin organisasjon, og å sørge for at EPSAs prosjekter blir videreført lokalt. Liaison Secretaries har også stemmerett ved GA og i NoPSA er det Nestleder som er ansvarlig for å opprettholde kommunikasjon.

EPSA Events


De to viktigste arrangementene i regi av EPSA er Annual Congress og Autumn Assembly. Disse arrangeres i samarbeid med vertsorganisasjonen for det respektive arrangementet. Her engasjeres alltid en Reception Committee (RC) for å sikre ett best mulig arrangement. RC ledes av en Reception Committee Chairperson som pekes ut som EPSA Team-medlem, for å sikre god kommunikasjon mellom RC og EPSA Team. Under kongresser arrangeres symposium, workshops, trainings og flere andre aktiviteter som deltagende studenter kan velge å delta på. Kongressen avlsuttes alltid med Galla med god mat og drikke for å feire.


Andre arrangementer er Annual Reception, som er ett endags-arrangement i European Parliament i Brussel, og EPSA Summer University hvor studenter møtes for å delta på faglig program og for å være sosiale om sommeren.EPSA Prosjekter


EPSA har flere store prosjekter og publikasjoner:


 • IMP
 • TWINNET
 • Lifelong Learning Certificate
 • Training Projects
 • Chat With Professionals
 • Education and Advocacy Platform
 • Public Health Campaigns
 • Science Day
 • Webinars
 • Newsletter
 • Monthly Dose
 • EPSA Students Science Publication

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL STUDENTS’ FEDERATION

Målet til forbundet er å forbedre folkehelse ved å fremme apotekpraksis og farmasøytisk vitenskap; svare på globale utfordringer innen helse, helseutdanning og arbeidsstrategier. Foreningen fungerer også som den globale, kollektive stemmen til studenter og nyutdannede innen farmasi og farmasøytisk vitenskap.

IPSF ønsker å utruste sine medlemmer for yrkeslivet i lokale og internasjonale omgivelser, øke medlemsengasjementet i global helse og styrke tverrprofesjonell engasjement for helsevesenet.


Deres tre fokusområder er:

 • Pharmacy Education
 • Professional Development
 • Public Health


Forbundets spesifikke mål er blant annet:

 • Etablere kontakt med representative organisasjoner av farmasøytiske studenter.
 • Fremme utveksling av ideer sammen med internasjonal korrespondenter og fremme vitenskapelig og faglig kunnskap.
 • Samle inn meninger og informasjon om farmasøytisk utdanning og ved å foreslå forbedringer for å oppnå en global lik farmasøytisk utdanning.
 • Oppmuntre medlemsforeninger til å organisere årlige internasjonale farmasøytiske studentkongresser.
 • Oppmuntre og fremme internasjonale besøk og utveksling av studenter. Publisering av IPSF News Bulletin, som et offisielt organ.
 • Samarbeid med andre internasjonale organisasjoner kun på et vitenskapelig, utdanningsmessig og kulturelt plan.
 • Representere meningene til farmasøytiske studenter i diskusjoner med profesjonelle, statlige og ikke-statlige organisasjoner.

International Pharmaceutical Students’ Federation er en ikke-statlige, ikke-politisk, ikke-religiøs og ikke-profitt paraplyorganisasjon for farmasistudentorganisasjoner.


De representerer mer enn 500.000 farmasistudenter og nyutdannede fra over 100 land verden over. IPSF ble grunnlagt i 1949, som gjør IPSF en av de eldste studentorganisasjonene i verden.


IPSF er inndelt i flere undergrupper, hvor NoPSA har stillingen Member in Association of IPSF og er en del av European Regional Office (EuRO).

IPSF har også årlig verdenskongress og regionale kongresser hvor farmasistudenter samles fra hele verden/Europa og kan skape nettverk gjennom ulike workshops og sosiale anledninger.