EPSA

EPSA

EUROPEAN PHARMACEUTICAL STUDENTS’ ASSOCIATION 

European Pharmaceutical Students' Association (EPSA) ble stiftet i 1978 og er en organisasjon som samler alle farmasistudenter i Europa. 


I dag representerer EPSA over 100 000 farmasistudenter fra 37 forskjellige land.


EPSA har hovedkontor i Brussels og fremmer sin engasjement gjennom kongresser, treningsdager, publikasjoner, kampanjer, utvekslingsprogram, samarbeid med profesjonelle organisasjoner og virtuell tilstedeværelse. 


Organisasjonens visjon er å representere og engasjere farmasistudenter i Europa for å sammen videreutvikle fremtidens farmasi og helsevesen. EPSA skal aktivt involvere seg på studentnivå, og jobbe for å føre farmasi, kunnskap og studenter sammen. 

EPSA's Mål

 • Å organisere og legge til rette for at europeiske farmasistudenter skal kunne lære av hverandre og bli kjent, ved å tilby en plattform for å dele kunnskap og erfaring.


 • Å legge til rette for samarbeid mellom europeiske farmasistudenter og andre studenter og andre profesjonelle fagfolk.


 • Å aktivt tale for utvikling av farmasi- og helseutdanning, for å sikre høyere utdanningskvalitet i hele Europa.


 • Å bane vei for og oppfordre studenter til å reise og samarbeide med andre i Europa.


 • Å sikre at europeiske farmasistudenter starter arbeidslivet utstyrt med den kunnskapen de trenger for å møte behovene i moderne helsevesen, og oppfordre til fortsatt utvikling.


 • Å representere farmasistudenter og ha en stemme i forum for profesjonelle og studenter.


 • Å bane vei for, og skape allmennkunnskap rundt rollen som en del av ett interprofesjonellt helsepersonell-system.


 • Å styrke bånd mellom gamle og nye farmasistudenter på områder som profesjonell utvikling.


 • Å hjelpe studenter til å ta lederroller på lokalt nivå, og å aktivt delta i aktiviteter som beriker profesjonen lokalt.

EPSA Prosjekter


EPSA har flere store prosjekter:


 • IMP
 • TWINNET
 • Lifelong Learning Certificate
 • Trainingsprosjekter
 • Chat With Professionals
 • Education and Advocacy Platform
 • Folkehelsekampanjer
 • Science Day (Holdes under annual congress)
 • Webinar

EPSA Events

De to viktigste arrangementene i regi av EPSA er Annual Congress og Autumn Assembly. Disse arrangeres i samarbeid med vertsorganisasjonen for det landet arrangementet holdes i. Her engasjeres alltid en Reception Committee (RC) for å sikre ett best mulig arrangement. RC ledes av en Reception Committee Chairperson som pekes ut som EPSA Team-medlem, for å sikre god kommunikasjon mellom RC og EPSA Team. Under kongresser arrangeres symposium, workshops, trainings og flere andre aktiviteter som deltagende studenter kan velge å delta på. Kongressen avlsuttes alltid med Galla med god mat og drikke for å feire.


Andre arrangementer er Annual Reception, som er ett endags-arrangement i European Parliament i Brussel, og EPSA Summer University hvor studenter møtes for å delta på faglig program og for å være sosiale om sommeren.

EPSA Publikasjoner

EPSA publiserer ulike tidsskrift og nyhetsbrev. Klikk på bildene  for å lese og lære mer

Monthly dose er en sammenfatning av alle aktivitene til EPSA. Her kan du lese om prosjekter som holdes på med, events som planlegges og andre nyheter.


Nyhetsbrevet sendes på mail til alle som abbonerer på det.

Student's science publication er tidsskrift der studenter som har gjennomført forskning kan sende inn et abstract og få dette publisert i tidsskriftet. Dette er en fin måte å starte overgangen inn i arbeidslivet.

Science monthly er et skriv der det er et tema for måneden der studenter kan få litt faglig påfyll på områder som ikke alltid dekkes av utdanningen. Studenter kan også medvirke på dette og få navnet sitt i artikkelen.