Linjeforeninger

LOKALE LINJEFORENINGER

ANTIDOT

Norges Teknisk-Naturvitenskaplig Universitetet

Antidot er linjeforeningen for farmasistudenter ved NTNU Trondheim og ble stiftet i 2020. Linjeforeningen drives av frivillige studenter som har som formål å lage et trivelig studentmiljø.


Hvert år arrangeres fadderuke for å gi de nye studentene en varm velkomst og skape samhold. Vi arrangerer også andre sosiale aktiviteter gjennom semesteret som for eksempel bowling og juleverksted. 

LOKAL REPRESENTANT

HELIN HANNA MOHAMMAD

ELIXIR

OsloMet-Storbyuniversitetet

Elixir sitt formål er å fremme godt studiemiljø blant farmasistudentene ved OsloMet - Storbyuniversitet, samt knytte gode relasjoner til våre fremtidige kolleger, farmasistudenter, ved UiO og andre helsefag relaterte instanser.


Elixir arrangerer årlig en ekstra uke fadderuke kun for farmasistudentene, karrieredag, juleverksted, farmasiball i januar og fagkvelder med ny og spennende informasjon. Andre sosiale arrangementer er blant annet filmkveld.

Som medlem i Elixir er du som student også medlem av NoPSA, EPSA og IPSF.

LOKAL REPRESENTANT

MANUSA MANOKARAN

GENERICA

Universitetet i Bergen

Generica er en linjeforening som drives av frivillige farmasistudenter for å skape et sosialt og lærerikt miljø. Hvert år arrangeres sosiale arrangementer som blant annet julebord og vårfest, som gjør at våre studenter får et godt samhold og god tilhørighet til studiet.


Generica har flere undergrupper innen linjeforeningen, som blant annet festkomitéen, aktivitetsgruppen og farmabrygg. Hos oss finner du alltid en gruppe som du kan engasjere seg i.

LOKAL REPRESENTANT

TONE SKRÅMESTØ

PLACEBO

UiT - Norges arktiske universitet

Placebo ble dannet i 1995 og er studentforeningen for farmasi ved UiT. Hensikten er å være et felleskap hvor farmasistudentene kan knytte bånd mellom medstudenter – og samarbeidspartnere.

Placebo har også som mål å sørge for et inkluderende og aktivt studentmiljø. Vi ønsker å få til arrangementer der alle kan delta, uansett om en går bachelor eller master. Det er viktig for oss med en blanding av faglige og sosiale aktiviteter. 


Vi pleier å arrangere en rekke arrangementer som fester, quiz-kvelder, 17-mai frokost og filmkvelder. Våre største og mest tradisjonsrike arrangementer er hyttetur til Reinøya på høstsemesteret og årlige nyttårs/juleball.

LOKAL REPRESENTANT

MARGRETHE HELMERSEN

PRODRUG

Nord universitet, Namsos

Prodrug Linjeforening er linjeforeningen for og av farmasistudenter ved Nord Universitet campus Namsos. Linjeforeningen ble stiftet 4. februar 2015. 

Linjeforeningens formål er å aktivt jobbe for faglig- og sosialt samhold, og utvikling for farmasistudentene ved Nord Universitet.


Prodrug har hatt tema-fest, arrangert tur til Namsskogan familiepark og julebord. Her har det vært både leker, kåringer og utdeling av goodiebags.  Vi planlegger og blant annet ball, julebord og karrieredag.


Karrieredag er noe Prodrug arrangerer årlig for farmasistudentene på Nord Universitet slik at studentene kan få et innsyn i hvordan livet som ferdig farmasøyt kan bli. Vi ser alle fram til spennende arrangementer arrangert av Prodrug, NoPSA, EPSA og IPSF.


LOKAL REPRESENTANT

BOSHRA AZIZ

VENEFICUS

Universitetet i Oslo

Veneficus er foreningen for farmasistudenter ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo.

Vi jobber for å opprettholde det gode sosiale miljøet på studiet, i tillegg til å sørge for at gamle tradisjoner blir holdt i hevd. I løpet av skoleåret arrangerer vi en rekke aktiviteter, som vinterballet, Pub-til-Pub, semesterstartfest, farmasidåpen og mange fester gjennom året.


Alle farmasistudenter kan bli medlem i Veneficus, og dette innebærer goder som medlemspris på arrangementer,  og Veneficus Tidsskriftet 4 ganger i året.

LOKAL REPRESENTANT

VIVIAN TRAN