Nasjonalt arbeid

NASJONALT ARBEID

NORSK FARMASØYTISK SELSKAP


ETIKKRÅDET FOR FARMASØYTER I NORGE

NoPSA representerer også som observatør med tale- og forslagsrett i etikkrådet for farmasøyter i Norge som arrangeres i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap. Dette er et frittstående organ for spørsmål og diskusjonsforum når det gjelder farmasøytisk yrkesetikk. 

Etikkrådet for farmasøyter i Norge ble etabler i 1999 og har siden da diskutert farmasøytisk yrkesetikk. Etikkrådet jobber for at alle farmasøyter og fremtidige farmasøyter skal være etisk bevisste i sin profesjonelle yrkesutøvelse.

Alle kan sende henvendelser til Rådet på post@nfs.no

FARMASIDAGENE

Farmasidagene er den største fellessamling av farmasøyter og farmasistudenter i Norge og arrangeres hvert år i begynnelsen av november i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS).


NoPSA pleier å stille som studentrepresentant i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) som et bidrag for Farmasidagene. 


Farmasidagene tar opp tema om fremtidens farmasi og kongressen finner sted hver november på Meet Ullevaal, Ullevaal stadion, Oslo.


I 2024 er farmasidagene 14.-15. november. NFS fyller 100 år i 2024, og lar derfor alle studenter komme inn på kongressen gratis uavhengig av studieår.

NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er en fag- og profesjonsforening for farmasøyter. Foreningen er landsdekkende og organiserer størst andel av farmasøyter i Norge.Foreningen ble etablert 2. november 1858, og erlandets eldste fagforening. Farmaceutene har valgt å ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Dette innebærer at vi skal være pådriver, rådgiver og nytenker.


NoPSA har et tett samarbeid med NFF, og du kan ofte se dem stå på stand på våre kongresser. 

NFF har også to studentrepresentanter i sentralstyret, som bidrar med sine perspektiv på ulike saker., og er med å stemme. 


I NoPSA styret har vi også nasjonal representant som holder i mange tråder, blant annet NFF. 

NASJONALT FAGORGAN FOR FORSKNING OG UTDANNING

NoPSA har 1-2 representanter i fagorganet for forkning og utdanning i farmasi.

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Helse og sosialfor å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.


Fagorganet møter ca. 2 ganger i året for å drøfte problemstillinger relatert til utdanning og forskning innenfor farmasi, og ved vår tilstedeværelse vil studentenes synspunkter blir også tatt hensyn til.

NASJONAL KONGRESS

NoPSA-styret arrangerer årlig den nasjonale kongressen (NK) for farmasistudenter. Dette skjer i starten av vårsemesteret. Her kommer foredragsholdere fra ulike områder av farmasien og snakker om viktige og spennende tema. I tillegg til det faglige programmet arrangeres også mye sosialt for å bli kjent med studenter fra de andre universitetene. Nytt fra NK 2023 er også farmasilekene; en lagkonkurranse der hvert lag skal gjennom ulike farmasirelaterte poster for å kåre ett vinnerlag som får Nasjonalkongressens vandrepokal.


Under kongressene er det i tillegg stands fra ulike farmasøytiske bedrifter som gir deg som student en gylden mulighet til å bli kjent med den farmasøytiske industrien i Norge, så benytt sjansen!


Tidligere kongresser har tatt for seg tema som; farmasøytisk innovasjon, psykisk helse, beredskapsmedisin og mye mer.


Under kongressen avholdes generalforsamlingen (GA) der vedtekter gås gjennom, Årsrapporter fra gammelt styre legges frem, og et nytt styre stemmes over. Dette feires i etterkant med en gallamiddag, som avslutter kongressen.