IPSF

IPSF

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL STUDENTS’ FEDERATION

Målet til forbundet er å forbedre folkehelse ved å fremme apotekpraksis og farmasøytisk vitenskap; svare på globale utfordringer innen helse, helseutdanning og arbeidsstrategier. Foreningen fungerer også som den globale, kollektive stemmen til studenter og nyutdannede innen farmasi og farmasøytisk vitenskap.

IPSF ønsker å utruste sine medlemmer for yrkeslivet i lokale og internasjonale omgivelser, øke medlemsengasjementet i global helse og styrke tverrprofesjonell engasjement for helsevesenet.


Deres tre fokusområder er:

  • Pharmacy Education
  • Professional Development
  • Public Health


Forbundets spesifikke mål er blant annet:

  • Etablere kontakt med representative organisasjoner av farmasøytiske studenter.
  • Fremme utveksling av ideer sammen med internasjonal korrespondenter og fremme vitenskapelig og faglig kunnskap.
  • Samle inn meninger og informasjon om farmasøytisk utdanning og ved å foreslå forbedringer for å oppnå en global lik farmasøytisk utdanning.
  • Oppmuntre medlemsforeninger til å organisere årlige internasjonale farmasøytiske studentkongresser.
  • Oppmuntre og fremme internasjonale besøk og utveksling av studenter. Publisering av IPSF News Bulletin, som et offisielt organ.
  • Samarbeid med andre internasjonale organisasjoner kun på et vitenskapelig, utdanningsmessig og kulturelt plan.
  • Representere meningene til farmasøytiske studenter i diskusjoner med profesjonelle, statlige og ikke-statlige organisasjoner.

International Pharmaceutical Students’ Federation er en ikke-statlige, ikke-politisk, ikke-religiøs og ikke-profitt paraplyorganisasjon for farmasistudentorganisasjoner.


De representerer mer enn 500.000 farmasistudenter og nyutdannede fra over 100 land verden over. IPSF ble grunnlagt i 1949, som gjør IPSF en av de eldste studentorganisasjonene i verden.


IPSF er inndelt i flere undergrupper, hvor NoPSA har stillingen Member in Association of IPSF og er en del av European Regional Office (EuRO). Vi planlegger å bli fullt medlem av IPSF i løpet av styreåret 2024-2025.

IPSF har også årlig verdenskongress og regionale kongresser hvor farmasistudenter samles fra hele verden/Europa og kan skape nettverk gjennom ulike workshops og sosiale anledninger.

MULIGHETER I IPSF

Leaders in training (LIT)

Leaders in training er et prosjekt som sikter å utvikle bærekraftig lederskap i høy kvalitet. Programmet er åpent for farmasistudenter og studenter i pharmaceutical science, i tillegg til nyutdannede.


Hovedmålet er å gi fremtidens arbeidskraft godt lederskap og ferdighetene som kreves for å oppfylle roller innenfor global helse, spesielt innenfor laging av policy. LiT-programmet inkluderer ferdigheter i lederskap og beslutningspåvirkning, sammen med masse andre tema.


LiT-deltagere går videre som selvsikre ledere, fullt utstyrt med ferdighetene nødvendig for å lede effektivt lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å delta i LiT-Programmet blir man også bedre kjent med IPSF og dets struktur og massevis av aktiviteter.


For å lære mer om LIT, send en mail til Training Coordinator: training@ipsf.org og Chairperson of Professional Development: pd@ipsf.org

Student exchange programme (SEP)

Student Exchange Programme (SEP) er IPSF sitt største prosjekt, og mer enn 1000 studenter verden rundt får muligheten til å utføre farmasøytisk praksis i mer enn 80 land. Vi i NoPSA skal se på hvordan mulighetene blir for våre medlemmer til å delta på SEP. Varigheten varierer, men de korteste utvekslingene er på 2-3 uker.