EPSA Prosjekter

EPSA PROSJEKT

Training new trainers (TNT)

Å være en trainer i EPSA er en flott mulighet å utvikle egne ferdigheter på! 

TNT er et EPSA-arrangement som fokuserer på å finne og utdanne nye trenere. I løpet av TNT lærer man masse forskjellig om kommunikasjon, treningsdesign og mye mer, for å kunne bli en så god trener som mulig!


Ved å melde seg som en trener for EPSA forplikter man seg til å være aktiv trener, og innebærer litt arbeid. Dette er givende og morsomt arbeid der du får delt 

kunnskap og hjelper andre studenter med å utvikle seg selv!


Treninger med EPSA arrangeres enten som selvstendige arrangement, eller i forbindelse med f.eks. Autumn assembly, Summer university eller annual congress.


Du kan lese mer om TNT her

TWINNET

Twinnet er et utvekslingsprosjekt der du er del av en gruppe fra forskjellige land som skal dele kunnskap, kultur og erfaringer.


Prosjektet går ut på at man velger en topic man ønsker å utforske, og sammen med gruppen din arrangerer man et event som omhandler dette. 


Tidligere topics har inkludert bl.a.:

- farmasøytisk industri

- legemiddelavhengighet

- medisinsk innovasjon


For å lære mer om twinnet, klikk her

Mentorprosjekt

Mentorprosjektet går over 6 måneder, der man knytter bånd mellom studenter og de som allerede er i arbeidslivet.


Dersom du er interresert i å utvikle akademiske, personlige og professjonelle ferdigheter kan mentorprosjektet være noe for deg!


Ved starten av prosjektet vil studenten lage en skisse om hva de ønsker å få ut av mentorprosjektet for annenhver måned. Gjennom månedlige veiledningsmøter med mentorer, webinarer  og ferdighetsbyggende oppgaver vil mentorprosjektet sørge for personlig utvikling.


Mentorprosjektet har årlig opptak i oktober/november, og du kan lese mer om prosjektet her